Skip to main content

Condiţii de utilizare a site-ului web

Omron Europe B.V. şi companiile sale afiliate din regiunea EMEA („noi” sau „Omron”) doresc să vă informeze prin intermediul prezentului document (împreună cu documentele la care se face referire în acesta) cu privire la condiţiile în baza cărora puteţi utiliza site-urile web Omron („site web”), în calitate de oaspete sau de utilizator înregistrat. „Dvs.” se va referi la orice persoană care utilizează site-ul web. Citiţi cu atenţie aceste condiţii înainte de a începe utilizarea site-ului web. Prin utilizarea site-ului web indicaţi acceptul dvs. cu privire la aceste condiţii şi acordul de respectare a acestora. Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, nu utilizaţi site-ul web.

Accesarea site-ului web

Accesul la site-ul web este permis în mod temporar şi ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul furnizat pe site-ul web fără preaviz (vezi mai jos). Noi nu vom fi responsabili în cazul în care, din orice motiv, site-ul web nu este disponibil, indiferent de momentul sau de perioada de timp pentru care survine aceasta.

Ocazional, este posibil să restricţionăm accesul la unele secţiuni ale site-ului web, la întregul site web sau să permitem accesul numai utilizatorilor înregistraţi.

Dacă alegeţi sau dacă vă este furnizat un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informaţie ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să trataţi respectivele informaţii ca fiind confidenţiale şi nu trebuie să le dezvăluiţi niciunui terţ. Avem dreptul de a dezactiva oricând orice cod sau parolă de utilizator, indiferent dacă aceasta a fost aleasă de dvs. sau alocată de noi, în cazul în care considerăm că nu aţi respectat oricare dintre prevederile acestor condiţii de utilizare.

Drepturile de proprietate intelectuală

Suntem proprietarul sau deţinătorul licenţei pentru toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web şi materialelor publicate pe acesta. Lucrările respective sunt protejate de legile şi tratatele de copyright din întreaga lume. Toate aceste drepturi sunt rezervate.

Nu puteţi utiliza nicio parte a materialelor de pe site-ul web în scopuri comerciale fără a obţine o licenţă în acest sens de la noi sau licenţiatorii noştri.

Puteţi tipări o copie şi puteţi descărca pasaje ale oricărei pagini de pe site-ul web exclusiv în scop de referinţă personală şi puteţi atrage atenţia altor persoane din organizaţia dvs. cu privire la materialele postate pe site-ul web.

Nu aveţi dreptul să modificaţi în niciun fel copiile fizice sau digitale ale materialelor tipărite sau descărcate şi nu puteţi utiliza ilustraţiile, fotografiile, secvenţele video sau audio sau orice imagini separat de textul care le însoţeşte.

Statutul nostru (şi cel al tuturor colaboratorilor identificaţi) de autori ai materialelor de pe site-ul web trebuie să fie întotdeauna recunoscut.

Încrederea acordată informaţiilor postate

Materialele publicate pe site-ul web nu au rolul de informaţii care să determine luarea de decizii. Ca urmare, nu ne asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio decizie luată în baza unor astfel de materiale.

Site-ul web se schimbă periodic

Urmărim să actualizăm periodic site-ul web şi este posibil să schimbăm conţinutul în orice moment. Dacă este cazul, este posibil să suspendăm accesul la site-ul web sau să-l închidem pe perioadă nedefinită. Orice material de pe site-ul web poate fi perimat şi nu avem obligaţia de a actualiza astfel de materiale.

Răspunderea noastră

Materialele afişate pe site-ul web sunt furnizate fără niciun fel de garanţie sau condiţie cu privire la acurateţea acestora. În măsura permisă de lege, noi, alţi membri ai grupului nostru de companii şi terţi legaţi de noi excludem în mod explicit prin prezentul următoarele:

 • Toate condiţiile, garanţiile şi alţi termeni care ar putea fi impliciţi în alt fel.

 • Orice răspundere cu privire la pierderi sau pagube directe, indirecte sau pe cale de consecinţă suferite de orice utilizator în legătură cu site-ul web sau cu utilizarea, incapacitatea de utilizare sau rezultatele utilizării site-ului web, a oricăror site-uri web legate la acesta şi a oricăror materiale postate pe acesta, inclusiv dar fără a se limita la:

  • pierderea de venituri;

  • pierderea de afaceri;

  • pierderea de profit sau contracte;

  • pierderea unor economii anticipate;

  • pierderea de date;

  • pierderea reputaţiei;

  • pierderea timpului de lucru sau de management;

  • vătămare corporală sau deces

din cauze delictuale (inclusiv neglijenţă), de încălcare a contractului sau de altă natură, chiar dacă acestea erau previzibile.

Prezentul document nu afectează răspunderea noastră care nu poate fi exclusă sau limitată în baza legii aplicabile.

Despăgubirea

Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi Omron de orice răspundere, pierdere, plângere şi cheltuială, inclusiv taxe şi cheltuieli de judecată rezonabile, legate de încălcarea de către dvs. a acestor condiţii de utilizare sau de utilizarea de către dvs. a site-ului web.

Informaţiile despre dvs. şi vizitele dvs. pe site-ul web

Procesăm informaţii despre dvs. conform politicii noastre privind confidenţialitatea şi fişierele cookie. Prin utilizarea acestui site web vă daţi acordul pentru această procesare şi garantaţi că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

Feedback

Toate datele, comentariile sau materialele pe care le-aţi postat sau trimis prin intermediul site-ului web, inclusiv date de feedback, precum întrebări, comentarii, sugestii ş.a.m.d. („feedback”), vor fi considerate neconfidenţiale şi nu vor intra sub incidenţa drepturilor de autor. Omron nu va avea niciun fel de obligaţie cu privire la acest feedback şi va putea reproduce, utiliza, dezvălui, expune, afişa, transforma, crea lucrări derivate şi distribui feedbackul către alte persoane, fără limitare.

În plus, Omron va putea utiliza orice idei, concepte, cunoştinţe sau tehnici conţinute în feedback în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la dezvoltarea, producerea şi comercializarea de produse care includ astfel de feedback. Nu aveţi dreptul să postaţi sau să transmiteţi către sau de pe site-ul web orice fel de feedback:

 • ameninţător, defăimător, obscen, indecent, subversiv, ofensator, pornografic, abuziv, care incită la ură rasială, discriminatoriu, ameninţător, scandalos, provocator, blasfemator, care încalcă confidenţialitatea, dreptul la intimitate sau care poate cauza probleme sau dificultăţi;

 • pentru care nu aţi obţinut toate licenţele şi/sau aprobările necesare sau

 • care reprezintă sau încurajează un comportament care ar putea fi considerat delict penal, care dă naştere la răspundere civilă sau care încalcă în alt fel legea cu privire la sau drepturile oricăror terţi, din Olanda sau orice altă ţară din lume.

Viruşii, accesarea ilegală a site-ului şi alte infracţiuni

Nu aveţi dreptul de a utiliza în mod necorespunzător site-ul web introducând în mod voit viruşi, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale maliţioase sau nocive din punct de vedere tehnologic. Nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi accesul neautorizat la site-ul web, la serverul pe care este stocat acesta sau la orice server, calculator sau bază de date conectată la site-ul web. Nu aveţi dreptul să atacaţi site-ul web, inclusiv, dar fără a se limita la un atac de tip DoS (blocarea serviciului) sau DDoS (blocarea distribuită a serviciului).

Nu vom fi responsabili pentru pierderile sau pagubele determinate de un atac DDoS, viruşi sau alte materiale nocive din punct de vedere tehnologic care ar putea infecta calculatoare, programele, datele sau alte materiale aflate în proprietatea dvs. în urma utilizării site-ului web sau a descărcării de către dvs. a materialelor postate pe acesta sau pe orice site web legat la acesta.

Legăturile către site-ul web

Puteţi posta legături către pagina noastră principală cu condiţia să faceţi acest lucru într-un mod corect şi legal, fără a ne afecta sau a profita de reputaţia noastră, dar nu aveţi dreptul să stabiliţi o legătură care ar putea sugera orice fel de asociere, aprobare sau susţinere din partea noastră atunci când aceasta nu există.

Nu aveţi dreptul să stabiliţi o legătură de pe un site web care nu este deţinut de dvs.

Site-ul web nu poate fi inclus în niciun alt site şi nu aveţi dreptul să creaţi o legătură către o altă parte a site-ului web în afară de prima pagină. Ne rezervăm dreptul să a retrage permisiunea de legare fără preaviz.

Dacă doriţi să utilizaţi materiale de pe site-ul web în alte moduri decât cele stipulate mai sus, adresaţi solicitarea dvs. la info.omronhealthcare@eu.omron.com.

Legături de pe site-ul web

Dacă site-ul web conţine legături către alte site-uri şi resurse furnizate de terţi, legăturile respective vă sunt oferite exclusiv în scop informativ. Nu avem niciun control asupra conţinutului respectivelor site-uri sau resurse şi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru acestea sau pentru pierderile sau pagubele care pot surveni în urma utilizării de către dvs. a acestora.

Modificarea condiţiilor de utilizare

Este posibil să revizuim oricând aceste condiţii de utilizare prin modificarea acestei pagini. Este recomandat să verificaţi periodic această pagină pentru a vă informa cu privire la modificările efectuate. Unele prevederi incluse în aceste condiţii de utilizare pot fi anulate de prevederi sau notificări publicate în altă secţiune a site-ului web.

Jurisdicţia şi legislaţia aplicabilă

Aceste condiţii de utilizare vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile din Olanda. Litigiile survenite în legătură cu aceste condiţii de utilizare vor fi supuse jurisdicţiei exclusive a tribunalelor olandeze.

Contact

Dacă aveţi preocupări în legătură cu materialele care apar pe site-ul web sau dacă aveţi întrebări, comentarii sau solicitări cu privire la aceste condiţii de utilizare, ne puteţi contacta prin e-mail la: info.omronhealthcare@eu.omron.com sau prin poştă la: OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, Olanda.

Vă mulţumim că aţi vizitat site-ul nostru web.

Selectați maximum 2 produse.