Skip to main content

Politica de confidenţialitate a OMRON

1. Introducere

OMRON Healthcare Europe B.V. şi companiile sale afiliate din EMEA („OMRON” sau „noi”) se angajează să protejeze şi să respecte confidenţialitatea dvs. Această politică de confidenţialitate stabileşte elementele pe baza cărora vom procesa datele dvs. cu caracter personal când veţi când achiziţiona produse de la noi („Produse”) sau când accesaţi site-urile noastre web sau aplicaţiile noastre, când interacţionaţi cu noi sau când utilizaţi alte servicii furnizate de noi („Servicii”). Citiţi cu atenţie cele de mai jos pentru a înţelege punctele noastre de vedere şi practicile noastre referitoare la datele dvs. personale şi la modul în care le vom trata.

2. Datele personale pe care le colectăm

În scopul prezentei Politici de confidenţialitate, date personale înseamnă orice informaţie prin care vă putem identifica (informaţii denumite generic: „Date cu caracter personal”). Datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dvs. atunci când cumpăraţi Produsele noastre sau când utilizaţi Serviciile noastre includ următoarele:

În cazul datelor cu caracter personal obişnuite:

a. Detaliile dvs. de contact. Numele dvs., adresa poştală şi alte detalii de contact, de exemplu numărul dvs. de telefon şi adresa de e-mail, solicitările dvs., orice reclamaţie formulată sau orice alte date pe care le puteţi oferi voluntar.

b. Informaţiile colectate automat. Informaţii tehnice – inclusiv adresa dvs. IP şi tipul şi versiunea de browser – pe care este posibil să le corectăm, de exemplu, când utilizăm module cookie, semnale web şi tehnologii similare pe site-urile noastre web ce colectează informaţii despre utilizarea site-urilor noastre web şi a aplicaţiilor noastre. Pentru a afla mai multe, consultaţi Politica noastră de utilizare a modulelor cookie.

c. Informaţiile referitoare la modul în care utilizaţi serviciile noastre online. Acestea includ date despre paginile pe care le vizitaţi, produsele şi serviciile care vă plac şi – dacă există un magazin web – conţinutul coşului dvs. de cumpărături abandonat.

d. Cumpărăturile dvs. online. Datele pe care le colectăm dacă achiziţionaţi un produs online, de exemplu cantitatea şi data cumpărăturilor, produsul sau serviciul pe care îl cumpăraţi, site-ul web prin intermediul căruia faceţi achiziţia, metoda de plată, starea plăţii, reducerea, metoda de livrare şi adresa de livrare.

e. Comentariile dvs. Opiniile, experienţele, preferinţele şi interesele dvs. şi comentariile despre produse sau evenimente pe care le publicaţi pe site-urile noastre web sau pe care ni le comunicaţi online ori prin social media.

f. Datele dumneavoastră de comunicare. Solicitările dvs., orice reclamaţii pe care le-aţi putea avea şi alte date pe care le primim în cazul în care comunicăm cu dvs. telefonic, prin e-mail, prin social media sau prin alte mijloace electronice.

g. Informaţii colectate din alte surse. Putem colecta informaţii provenind din sursele comerciale disponibile, de exemplu de la agregatoare de date şi din baze de date publice. Este posibil să combinăm aceste informaţii (de exemplu numele, interesele, datele observate public) cu informaţiile pe care le colectăm de la dvs. pentru a putea particulariza modul în care comunicăm cu dvs. şi pentru a ne îmbunătăţi serviciile şi produsele, iar în cazul în care acest lucru este impus prin lege, vă vom putea solicita un acord scris explicit, separat.

h. Date educaționale. Datele pe care le colectăm dacă participați la un curs electronic de învățare sau instruire, cum ar fi înrolările la curs și încercările, completarea înregistrărilor și certificatelor, notele de trecere și activitatea.

i. Datele privind traficul. Datele pe care le colectăm atunci când vă conectați la rețeaua noastră de oaspeți OMRON (wifi). Acestea includ, de exemplu, adresa dvs. IP și date privind geolocația.

În cazul categoriilor speciale de date personale:

De asemenea, vom putea colecta de la dvs. informaţii furnizate voluntar privind starea dvs. de sănătate, de exemplu când utilizaţi anumite Produse sau Servicii OMRON legate de îngrijirea sănătăţii. Vom utiliza numai datele dvs. furnizate voluntar referitoare la starea de sănătate, iar acestea vor fi folosite numai cu acordul dvs. prealabil sau conform indicaţiei dvs. de a face acest lucru, şi numai în scopurile stabilite în această Politică de confidenţialitate. În orice moment, puteţi refuza să vă exprimaţi acordul sau puteţi revoca acordul exprimat – consultaţi secţiunea „Drepturile dumneavoastră”, de mai jos.

3. Scopurile de utilizare a datelor personale

OMRON colectează şi utilizează datele dumneavoastră personale în scopurile de mai jos şi pe o bază legală. Reţineţi că în măsura în care deţinem deja informaţii despre dvs., este posibil să utilizăm aceste informaţii în aceleaşi scopuri.

a. Pentru derularea acordului încheiat cu dvs. Pentru a ne îndeplini obligaţiile care decurg din orice contract încheiat între dvs. şi noi şi pentru a vă asigura informaţiile pe care le solicitaţi, inclusiv gestionarea solicitărilor şi întrebărilor şi soluţionarea reclamaţiilor. În cazul în care există posibilitatea de a comanda produse sau de a solicita Servicii online, procesăm aceste date pentru a gestiona cumpărăturile dvs. şi a vă soluţiona solicitările.

b. Pentru interesele noastre comerciale legitime și ale unor părți terțe. Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal (atât colectate prin agregare, cât şi individual) – de exemplu detaliile dvs. de contact şi datele dvs. de identificare electronică şi a contului – în scop publicitar, pentru a face reclamă Produselor şi Serviciilor noastre, sau pentru a vă contacta în scopuri de marketing sau în alte scopuri comerciale, dacă sunteţi deja clientul nostru. Dar şi pentru analizarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor noastre sau pentru a vă înţelege în calitate de client şi a vă oferi o experienţă de utilizare mai bună. Acest lucru ne permite să creăm profiluri personale şi să evaluăm ce v-ar putea interesa, pentru a măsura sau a înţelege eficienţa reclamelor pe care vi le adresăm dvs. şi altor persoane şi a oferi reclame relevante. De asemenea, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal şi în celelalte interese comerciale legitime ale noastre, de exemplu pentru a genera statistici agregate privind serviciile noastre; pentru planificarea, elaborarea, fabricarea, vânzarea, instalarea şi întreţinerea maşinilor şi a echipamentului; pentru a ajuta la garantarea securităţii şi prevenirea fraudelor; pentru a administra site-ul nostru web şi pentru operaţii interne, inclusiv pentru depanare, analize de date, testare, cercetare, statistici şi în scopul efectuării de sondaje; pentru a facilita operaţiile noastre de afaceri, pentru a opera politicile şi procedurile companiei; pentru a putea efectua tranzacţiile companiei, de exemplu orice fuziune, vânzare, reorganizare sau transfer de active sau de afaceri ale OMRON, orice achiziţie, faliment sau eveniment similar; sau în orice alte scopuri legitime de afaceri permise de legislaţia aplicabilă. Atunci când participați la unul dintre cursurile noastre electronice de învățare sau instruire, utilizăm datele cu caracter personal, după caz, pentru a furniza astfel de cursuri. Mai mult, utilizăm datele privind traficul pe care le colectăm atunci când accesați rețeaua noastă pentru oaspeți (wifi), în scopul de a ne proteja rețeaua.

c. Utilizarea informaţiilor pe baza consimţământului dvs. Putem utiliza Datele cu caracter personal menţionate mai sus în subcapitolul „Categorii speciale de date cu caracter personal”, în scopurile stabilite în acesta, dar vom face acest lucru numai după primirea acordului dvs. în acest sens. Putem utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru comunicări de marketing (pe baza profilurilor dvs.) adresate prin e-mail, SMS sau alte mijloace electronice, cu consimţământul dvs. în acest sens. Vă puteţi retrage consimţământul în orice moment; consultaţi secţiunea „Drepturile dumneavoastră”, de mai jos.

d. Pentru a asigura conformitatea cu obligaţiile noastre legale: Datele dvs. cu caracter personal pot fi utilizate pentru a ţine registre de afaceri adecvate, pentru a respecta cerinţele legale ale autorităţilor publice şi pentru a ne conforma legilor şi reglementărilor aplicabile, sau conform oricăror alte cerinţe legale.

4. Utilizarea în comun

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal următoarelor părţi:

a. Operatori de date din cadrul OMRON Grup. Datele dvs. personale vor fi partajate de companiile OMRON responsabile care pot utiliza datele dvs. personale după cum este descris în această Politică de confidenţialitate. O prezentare generală a companiilor OMRON responsabile relevante poate fi găsită aici. If you would like to contact any of these companies, please send an email to omce-odp@omron.com.

b. Furnizori şi procesatorii de servicii. Ocazional angajăm furnizori terţă parte, inclusiv:

  • Parteneri de afaceri, furnizori (cum ar fi furnizori de servicii IT) şi subcontractanţi pentru executarea oricărui contract încheiat cu aceştia sau pentru a furniza servicii în numele nostru;

  • Instituţii financiare, în general pentru a derula investigaţii legate de creditele privind clienţii noştri;

  • Furnizori de analize şi de motoare de căutare care ne ajută la îmbunătăţirea şi optimizarea site-ului nostru web, aşa cum este Google Analytics.

Furnizându-şi serviciile, aceştia vor accesa, primi, întreţine sau procesa în alt mod date cu caracter personal în numele nostru. Contractele încheiate cu aceşti furnizori de servicii nu permit utilizarea datelor dvs. cu caracter personal în scopurile lor proprii. În conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile, luăm măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a le solicita terţelor părţi să protejeze în mod adecvat datele dvs. personale şi să le proceseze strict în conformitate cu instrucţiunile noastre.

c. Partenerii. Uneori vă putem oferi un serviciu în cooperare cu parteneri (de exemplu, co-sponsori sau licenţiatori, licenţiaţi sau distribuitori ai produselor care portă marcă noastră). Prin urmare, va fi nevoie să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal partenerilor respectivi. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, vom lua măsuri rezonabile din punct de vedere comercial pentru a le solicita terţelor părţi să protejeze în mod adecvat datele dvs. cu caracter personal şi să le proceseze strict în conformitate cu instrucţiunile noastre sau în calitate de co-controlori. De asemenea, vă vom notifica cu claritate în privinţa partajării datelor şi veţi avea posibilitatea de a obiecta împotriva acestui lucru. Acolo unde acest lucru este impus prin lege, vom solicita consimţământul dvs. prealabil.

d. Terţe părţi, în caz de cerinţă legală. De asemenea, vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal când legea impune ca acestea să fie divulgate sau în contextul unei investigaţii, al unei cerinţe de reglementare, al unei proceduri juridice, al unui ordin judecătoresc sau al unui proces legal deservit nouă, sau pentru a proteja drepturile companiei OMRON şi ale companiilor noastre afiliate şi securitatea sistemelor noastre şi a site-ului nostru web.

e. Terţe părţi, în legătură cu o tranzacţie corporativă. În plus, informaţiile despre clienţii noştri, inclusiv datele cu caracter personal, pot fi divulgate ca parte a oricărei fuziuni, vânzări, transfer al activelor OMRON, achiziţii, faliment sau eveniment similar.

f. Părțile terțe, în cazul în care oferă cursurile noastre electronice de învățare sau instruire. Atunci când completați unul dintre acestea cursuri, pe baza angajării dvs., putem partaja date cu caracter personal împreună cu angajatorul dvs. Vă rugăm să vă consultați cu angajatorul dvs. cu privire la manipularea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri.

g. Alte terţe părţi, pe bază de consimţământ. De asemenea, dezvăluim informaţii despre dvs., inclusiv date cu caracter personal, oricărei alte terţe părţi acolo unde aţi consimţit sau aţi solicitat să procedăm în acest fel.

5. Transferul internaţional al datelor dvs. cu caracter personal

În cele mai multe cazuri, datele dvs. cu caracter personal vor fi procesate pe teritoriul Spaţiului Economic European. Reţineţi totuşi că OMRON va transfera şi, de asemenea, va procesa orice date personale pe care ni le furnizaţi şi altor ţări, diferite de ţara dvs. de reşedinţă, de exemplu Japoniei. Este posibil ca legile acestor ţări să nu asigure acelaşi nivel de protecţie a datelor dvs. cu caracter personal. OMRON va căuta, prin urmare, să se asigure că au fost luate toate măsurile de siguranţă necesare şi că sunt respectate toate legile şi reglementările aplicabile în legătură cu un astfel de transfer, mai ales în privinţa datelor cu caracter personal transferate în ţări din afara Spaţiului Economic European. Aceasta înseamnă că am încheiat contractele legale necesare cu destinatarii datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau de altă autoritate de supraveghere, unde este necesar.

Aveţi dreptul de a primi o copie a oricărui document care prezintă măsurile de siguranţă adecvate care au fost luate, trimiţând o cerere la adresa omce-odp@omron.com.

6. Securitate

OMRON va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele dvs. cu caracter personal sunt protejate corespunzător prin măsuri tehnice, fizice şi organizaţionale adecvate, astfel încât să fie protejate împotriva utilizării neautorizate sau ilegale, modificării, accesului neautorizat sau împotriva divulgării, distrugerii accidentale sau intenţionate şi pierderii.

Luăm măsuri pentru a limita accesul la datele dvs. cu caracter personal al persoanelor care au nevoie să acceseze aceste date în unul din scopurile enumerate în această Politică de confidenţialitate. În plus, garantăm contractual că orice terţă parte care procesează datele dvs. cu caracter personal asigură în măsură egală confidenţialitatea şi integritatea datelor dvs. cu caracter personal într-un mod securizat.

7. Păstrarea datelor

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât va fi necesar pentru îndeplinirea scopului în care acestea au fost colectate (de exemplu, atât timp cât va fi necesar pentru a vă putea furniza serviciul de asistenţă pentru clienţi, pentru a vă răspunde la întrebări sau pentru a soluţiona problemele dvs. tehnice), cu excepţia cazurilor în care legea impune o perioadă de timp mai lungă sau este necesară o perioadă mai lungă pentru a apăra o revendicare legală.

8. Drepturile dvs.

Sub rezerva condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă, aveţi dreptul de a solicita, revedea, corecta, actualiza, suprima, restricţiona sau şterge datele personale pe care ni le-aţi furnizat, sau în cazul în care doriţi să solicitaţi primirea unei copii electronice a acestor date personale în scopul transmiterii lor către o altă companie, trimiţând un email la adresa omce-odp@omron.com şi specificând care este solicitarea dvs. Vom răspunde cererii dvs. în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

Vă rugăm ca în cerere să specificaţi ce date cu caracter personal doriţi să eliminaţi din baza noastră de date sau să ne comunicaţi ce alte limitări doriţi să impuneţi asupra utilizării acestora. Vom încerca să soluţionăm cererea dvs. în cel mai scurt şi rezonabil timp posibil.

Reţineţi că este posibil să trebuiască să păstrăm anumite date cu caracter personal în scopul ţinerii evidenţelor şi/sau pentru a finaliza orice tranzacţie pe care aţi început-o înainte de a formula cererea de modificare sau de ştergere.

În eventualitatea în care datele dvs. cu caracter personal sunt procesate în baza consimţământului dvs., vă puteţi retrage în orice moment consimţământul trimiţând un email la adresa omce-odp@omron.com şi specificând care este cererea dvs., fără a afecta legalitatea procesării efectuate pe baza acordului înainte de retragerea consimţământului.

Puteţi depune o plângere la o autoritate de supraveghere, îndeosebi în ţara dvs. de rezidenţă, care este un stat membru, în cazul în care consideraţi că colectarea şi utilizarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă această Politică de confidenţialitate sau legislaţia aplicabilă.

9. Alte site-uri web

Din când în când, site-ul nostru web poate conţine linkuri de la şi către site-uri web terţă parte, de exemplu ale unor parteneri de afaceri, reţele social media, sucursale şi filiale. Dacă accesaţi un link către oricare din aceste site-uri web, reţineţi că este posibil ca site-urile web respective să aibă politici de confidenţialitate proprii şi că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acestei politici. Consultaţi politicile respective, înainte de a trimite date personale către aceste site-uri web.

10. Modificarea politicii

Este posibil ca această politică de confidenţialitate să fie revizuită periodic, iar versiunea actualizată va fi disponibilă pe site-urile noastre web. Totuşi, dacă va fi vorba despre o modificare fundamentală, legată de natura modului de utilizare a datelor dvs. cu caracter personal, sau dacă modificarea va fi relevantă în orice alt mod pentru dvs., ne vom asigura că informaţiile respective vă vor fi furnizate înainte ca modificarea să intre în vigoare.

11. Contactaţi-ne

Dacă aveţi orice întrebări referitoare la această politică de confidenţialitate sau la modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal în general sau dacă doriţi să vă exercitaţi drepturile, trimiteţi un email la adresa omce-odp@omron.com, indicând natura întrebării dvs.

Data publicării: septembrie 2022

Selectați maximum 2 produse.