OMRON connect Support

Asociere

Uita-te la video IOS

Uita-te la video Android

iOS

Android

1. Eliminați dispozitivul OMRON din setările Bluetooth de pe dispozitivul inteligent
o    Deschideți aplicația Settings (Setări/Configurări) pe dispozitivul inteligent
o    Atingeți setarea „Bluetooth” pentru a accesa ecranul cu opțiuni Bluetooth
o    Selectați dispozitivul OMRON
o    Apăsați pe butonul „i”
o    Apăsați pe butonul „Forget This Device” (Ignoră acest dispozitiv) pentru a elimina dispozitivul OMRON din setarea Bluetooth a dispozitivului.
 
2. Adăugați un dispozitiv nou în aplicația OMRON connect
Deschideți aplicația OMRON connect -> Profile (Profil) -> Connected Devices (Dispozitive conectate) și apăsați „Add new device” (Adăugare dispozitiv nou) -> Alegeți dispozitivul pe care doriți să îl asociați
 
3. Asociați dispozitivul OMRON cu aplicația
Urmați instrucțiunile de asociere din aplicație.
 
OBSERVAȚIE: Dacă nu puteți găsi setările Bluetooth pe dispozitivul inteligent, vă rugăm să consultați furnizorul smartphone-ului pentru a localiza setările Bluetooth pe dispozitivul inteligent.

1. Eliminați dispozitivul OMRON din setările Bluetooth de pe dispozitivul inteligent

o    Deschideți Settings (Setări) -> Connections (Conexiuni)

o    Apăsați pe setarea „Bluetooth”

o    Apăsați pictograma „Roată dințată” pentru a întrerupe asocierea dispozitivului OMRON

o    Alegeți butonul „Unpair” (Anulare asociere) din colțul din dreapta jos

2. Adăugați un dispozitiv nou în aplicația OMRON connect.

Deschideți aplicația OMRON connect -> Profile (Profil) -> Connected Devices (Dispozitive conectate) și apăsați „Add new device” (Adăugare dispozitiv nou) -> Alegeți dispozitivul pe care doriți să îl asociați

3. Asociați dispozitivul OMRON cu aplicația

Urmați instrucțiunile de asociere din aplicație.

OBSERVAȚIE: Dacă nu puteți găsi setările Bluetooth pe dispozitivul inteligent, vă rugăm să consultați furnizorul smartphone-ului pentru a localiza setările Bluetooth pe dispozitivul inteligent.

o    Modul „P” este cunoscut sub numele de modul „Asociere”. Puteți pune monitorul de tensiune arterială în modul de asociere prin apăsarea butonului de transfer (Bluetooth sau Transfer) timp de 3-5 secunde. Veți vedea un „P” intermitent pe monitor.

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

o    Modul „O” este cunoscut sub numele de modul „Transfer” sau „Sincronizare”. Puteți pune monitorul de tensiune arterială în modul de transfer prin apăsarea butonului de transfer (Bluetooth sau Transfer) o dată. Veți vedea un „O” intermitent pe monitor.

A picture containing text, monitor

Description automatically generated

Nu va fi necesar să asociați monitorul după înlocuirea bateriilor. Pentru a seta data și ora corecte pe monitor, urmați unul dintre pașii de mai jos:

o Puneți monitorul în modul de transfer apăsând butonul „Transfer” sau „Bluetooth” pe monitor. Veți vedea un „O” intermitent pe monitor. Lansați aplicația și atingeți pictograma Sincronizare din panoul de bord pentru a efectua o sincronizare manuală a monitorului cu aplicația. Dacă sincronizarea automată este pornită, sincronizarea va începe automat la lansarea aplicației.

o Puteți seta manual data și ora pe monitor. Consultați manualul de instrucțiuni despre modul de setare manuală a datei și orei pe monitor.

Transferarea datelor (sincronizare)

iOS

Android

1. Asigurați-vă că funcția Autosync (Sincronizare automată) este activată pentru dispozitivul asociat. Acest lucru poate fi verificat apăsând pe semnul (...) –> Accesați Profile (Profil) → Accesați dispozitivele conectate → Verificați dacă funcția de sincronizare automată este activată.

Astfel, aplicația sincronizează datele de pe dispozitivul de monitorizare la fiecare 3 minute. De asemenea, puteți deschide aplicația pentru a începe procesul de sincronizare.

2. Puteți transfera datele de pe monitor. Pentru a face acest lucru:

o    Apăsați butonul Start/Stop de pe monitorul tensiunii arteriale pentru a șterge ecranul monitorului

o    Apăsați pictograma Sincronizare din tabloul de bord al aplicației (aflat în colțul din dreapta sus)

o    Dacă sincronizarea continuă să eșueze, urmați pașii pentru a anula asocierea și a reasocia monitorul de tensiune arterială, așa cum este descris în întrebarea „Nu reușesc să asociez monitorul de tensiune arterială”. Reasocierea nu va șterge rezultatele înregistrate de pe monitor.

3. Activați permisiunea de localizare a OMRON connect. Pentru a informa aplicația OMRON connect că are permisiunea de a accesa locația(ile), accesați:

Settings (Configurări) -> Privacy (Intimitate) -> Location Services (Servicii de localizare) -> Apăsați aplicația „OMRON connect” și activați Location (Localizare)

Observație: Calea exactă poate varia în funcție de dispozitivul inteligent și de versiunea de software de operare.

1. Asigurați-vă că funcția Autosync (Sincronizare automată) este activată pentru dispozitivul asociat. Acest lucru poate fi verificat apăsând pe semnul (...) –> Accesați Profile (Profil) → Accesați dispozitivele conectate → Verificați dacă funcția de sincronizare automată este activată.

Astfel, aplicația sincronizează datele de pe dispozitivul de monitorizare la fiecare 3 minute. De asemenea, puteți deschide aplicația pentru a începe procesul de sincronizare.

2. Puteți transfera datele de pe monitor. Pentru a face acest lucru:

o    Apăsați butonul Start/Stop de pe monitorul tensiunii arteriale pentru a șterge ecranul monitorului

o    Apăsați pictograma Sincronizare din tabloul de bord al aplicației (aflat în colțul din dreapta sus)

o    Dacă sincronizarea continuă să eșueze, urmați pașii pentru a anula asocierea și a reasocia monitorul de tensiune arterială, așa cum este descris în întrebarea „Nu reușesc să asociez monitorul de tensiune arterială”. Reasocierea nu va șterge rezultatele înregistrate de pe monitor.

3. Activați permisiunea de localizare a OMRON connect. Pentru a informa aplicația OMRON connect că are permisiunea de a accesa locația(ile), accesați:

Settings (Setări) -> Location (Localizare) -> App permissions (Permisiuni aplicații) -> Apăsați aplicația „OMRON connect” și activați Location (Localizare)

Observație: Calea exactă poate varia în funcție de dispozitivul inteligent și de versiunea de software de operare.

iOS

Android

o   Dacă aplicația OMRON connect v-a solicitat să activați serviciile de localizare și ați refuzat solicitarea, va trebui să activați serviciile de localizare pentru a vă sincroniza cu monitorul.

o    Pentru a informa aplicația OMRON connect că are permisiunea de a accesa locația(ile), accesați:

Settings (Configurări) -> Privacy (Intimitate) -> Location Services (Servicii de localizare) -> Apăsați aplicația „OMRON connect” și activați Location (Localizare)

Observație: Calea exactă poate varia în funcție de dispozitivul inteligent și de versiunea sistemului de operare.

o   Dacă aplicația OMRON connect v-a solicitat să activați serviciile de localizare și ați refuzat solicitarea, va trebui să activați serviciile de localizare pentru a vă sincroniza cu monitorul.

o    Pentru a informa aplicația OMRON connect că are permisiunea de a accesa locația(ile), accesați:

Settings (Setări) -> Location (Localizare) -> App permissions (Permisiuni aplicații) -> Apăsați aplicația „OMRON connect” și activați Location (Localizare)

Observație: Calea exactă poate varia în funcție de dispozitivul inteligent și de versiunea sistemului de operare.

Asigurați-vă că funcția de sincronizare automată este pornită în aplicație. Pentru a verifica, atingeți meniul plus (...) și accesați ecranul Profile (Profil) -> Connected Devices (Dispozitive conectate).

Pentru a opri sincronizarea automată în aplicație, atingeți meniul plus (...), accesați Profile (Profil) → Connected Devices (Dispozitive conectate). Fiecare dispozitiv va avea o opțiune pentru Auto Sync (Sincronizare automată). Trebuie doar să apăsați pe butonul „Off” (Oprire), pentru a opri sincronizarea automată.

Citirile sunt transferate în aplicație în 3 minute, în funcție de setările de permisiune pentru locație. Dacă acest proces nu este realizat cu succes, va trebui să reasociați dispozitivul.

Există două modalități de a vă recupera citirile șterse din aplicație:

1. Reasociați dispozitivul dvs. și sincronizați toate datele

În secțiunea „Dispozitive conectate” din Profil identificați dispozitivul dvs. și atingeți „Anulare asociere”. Apoi deschideți Setări pe dispozitivul inteligent și atingeți setarea „Bluetooth” pentru a accesa ecranul cu opțiuni Bluetooth. Găsiți dispozitivul dvs. și atingeți pictograma „i” (pentru IOS) sau pictograma Roată dințată (Android) pentru a uita dispozitivul. În continuare, asociați dispozitivul dvs. și atingeți „Sincronizare toate datele” de sub imaginea cu dispozitivul dvs. în ecranul „Dispozitive conectate”.

2. Adăugați manual citirea

Butonul pentru citire manuală este situat în partea de jos a ecranului, în fiecare secțiune.

Puteți transfera toate rezultatele dvs. atingând butonul „Sync all data” (Sincronizare toate datele) de sub monitorul asociat din ecranul „Connected Devices” (Dispozitive conectate). Cu toate acestea, datele deja transferate sau șterse din aplicație nu vor mai fi transferate din nou.

Nu, nu trebuie să vă deconectați din aplicație dacă transferul de date este în desfășurare. Trebuie să așteptați până procesul de transfer al datelor este finalizat.

Animația de sincronizare înseamnă că aplicația încearcă să transfere rezultate de pe monitor dacă funcția de sincronizare automată este pornită.

Dacă animația de sincronizare continuă să se rotească și nu se oprește nici după un minut (Dacă aveți doar un singur dispozitiv asociat. Acest timp de transfer poate depinde mai mult de numărul de dispozitive asociate cu aplicația), trebuie doar să închideți aplicația și să o lansați din nou. Alternativ, puteți dezactiva caracteristica Auto-Sync (Sincronizare automată) din ecranul „Connected Devices” (Dispozitive conectate).

Dacă doriți să ștergeți o citire, deschideți secțiunea „Istoric” și alegeți secțiunea din care doriți să ștergeți citirile dvs.

o Dacă datele dvs. sunt afișate sub formă de listă, identificați citirea pe care doriți să o ștergeți și glisaţi spre stânga, va fi afișat coșul de reciclare pe font roșu. Faceți clic pe coș și confirmați faptul că doriți să efectuați ștergerea.

o Dacă datele dvs. sunt afișate sub formă de listă, identificați citirea pe care doriți să o ștergeți și glisaţi spre stânga, va fi afișat coșul de reciclare pe font roșu. Faceți clic pe coș și confirmați faptul că doriți să efectuați ștergerea.

Conectare/Cont

Pentru a vă informa în legătură cu actualizări importante de service și operațiuni de întreținere, OMRON connect necesită ca utilizatorii să își creeze un cont. Crearea unui cont nu oferă OMRON permisiunea de a stoca sau vizualiza datele dvs. privind sănătatea. OMRON connect nu va vinde niciodată datele dvs. la terțe părți și nu va partaja aceste date cu o altă entitate fără permisiunea dvs.

1.    Deschideți aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA pe telefon
2.    Din ecranul de conectare, apăsați pe „Get help signing in” (Obținere ajutor pentru conectare).
3.    Introduceți adresa de e-mail pe care ați utilizat-o pentru a vă crea contul OMRON connect US/CAN/EMEA, apoi apăsați pe „Reset Password” (Resetare parolă)
4.    Veți vedea un mesaj de confirmare pe ecranul „Check your email inbox for the link to reset your password reset link.” (Verificați inboxul de e-mail pentru linkul de resetare a parolei.)
5.    Accesați căsuța de e-mail asociată cu adresa de e-mail utilizată pentru contul dvs. OMRON connect US/CAN/EMEA. Apoi deschideți e-mailul de resetare a parolei OMRON connect US/CAN/EMEA.
6.    În e-mailul de resetare a parolei, apăsați pe „here” (aici)
7.    Introduceți parola nouă în câmpurile „New password” (Parolă nouă) și „Confirm password” (Confirmare parolă)
8.    Apăsați butonul „Update password” (Actualizare parolă)
9.    După finalizare, veți vedea mesajul „Password updated successfully” (Parola a fost actualizată cu succes).
10.   Acum puteți să redeschideți aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA și să navigați la ecranul de conectare și să utilizați parola nouă pentru a vă conecta

Dacă nu aveți acces la această adresă de e-mail pentru a finaliza procesul de resetare sau dacă nu ați primit e-mailul de resetare a parolei, vă rugăm să ne contactați la support-omron.connect@eu.omron.com pentru asistență.

Probleme generale

O aplicație mobilă (sau aplicație) este un software conceput pentru a rula pe smartphone sau tabletă. Aplicația mobilă OMRON connect US/CAN/EMEA vă permite să transferați wireless date de la monitorul de tensiune arterială la smartphone sau la dispozitivul portabil și să încărcați rezultatele înregistrate în aplicație.

Nu, aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA este acceptată numai în SUA, Canada și EMEA. Nu veți putea descărca aplicația din alte țări.

iOS 10 și versiunile superioare
Android 7 și versiunile superioare

Deși alte dispozitive și sisteme de operare ar fi putut funcționa în trecut sau ocazional, actualizările noi le pot împiedica să funcționeze în viitor.
Aplicația noastră mobilă este disponibilă GRATUIT. Există o taxă, dacă doriți să vă abonați la serviciul premium, care oferă o urmărire îmbunătățită a medicamentelor, recompense, statistici și multe altele.

1.    Reinstalați aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA. 
2.    Conectați-vă cu datele dvs. de conectare. 
3.    Reasociați dispozitivul.  Accesați ecranul Profile (Profil) -> Connected Devices (Dispozitive conectate). 

Da, dar dacă utilizați funcțiile de economisire a energiei, serviciile de localizare pot fi dezactivate automat atunci când bateria se descarcă. Ar trebui să puteți configura și sincroniza în mod normal după ce încărcați telefonul.
Aveți nevoie de o conexiune la internet pentru a vă înscrie, a vă conecta și a vă asocia dispozitivele. Puteți sincroniza rezultatele de la monitoarele de tensiune arterială OMRON atunci când nu sunteți conectați la internet. Toate rezultatele dvs. vor fi stocate pe telefon. Cu toate acestea, conectarea la internet va face o copie de rezervă a datelor dvs. în Cloud. Dacă aplicația mobilă este ștearsă înainte de conectarea la internet, datele stocate pe telefon vor fi pierdute.

Puteți exporta datele dvs. din secțiunea Istoric a aplicației. Pentru a face acest lucru, urmați pașii de mai jos:
    a.    Apăsați pe fila History (Istoric) din partea inferioară a ecranului
    b.    Apăsați pe pictograma Partajare afișată în partea din dreapta sus a ecranului
    c.    Dacă sunteți un utilizator de abonament la serviciu non-premium, apăsați Raport standard în ecranul următor
    d.    Selectați tipul de date pe care doriți să le partajați
    e.    Selectați intervalul de date pentru care doriți să partajați citirile
    f.    Selectați formatul de care aveți nevoie, Excel sau PDF
    g.    Selectați opțiunea Send to me (Trimitere la mine). 
    h.    Dacă alegeți să trimiteți la o altă persoană, selectați opțiunea Send to Other (Trimitere la altcineva) și introduceți adresa de e-mail în câmpul E-mail address (Adresă de e-mail) afișat
    i.    Atingeți butonul Send (Trimitere) pentru a partaja raportul


Monitor de compoziție corporală (VIVA) și cântar cu Bluetooth®:
    a.    Monitorul de compoziție corporală și cântarul dvs. OMRON cu Bluetooth® pot fi asociate cu până la 4 conturi diferite (4 dispozitive mobile) în același timp
    b.    Fiecare utilizator trebuie să-și creeze propriul cont OMRON connect US/CAN/EMEA pe dispozitivul său mobil și să asocieze monitorul de compoziție corporală și cântarul
    c.    Asigurați-vă că fiecare utilizator selectează un utilizator unic (Utilizator 1, Utilizator 2, Utilizator 3 sau Utilizator 4) la asociere. Numărul de utilizator selectat poate fi verificat în ecranul „Connected Devices” (Dispozitive conectate).
    d.    Monitorul de compoziție corporală și cântarul acceptă, de asemenea, modul pentru vizitatori. Acest lucru permite vizitatorilor să se cântărească. Rezultatele invitaților nu vor fi transferate în aplicație
Observație: Consultați manualul de instrucțiuni pentru a verifica modul de înregistrare a unei citiri în modul pentru invitați.

Dacă aplicația se blochează sau se blochează în timp ce utilizați anumite funcții, încercați să o închideți și să o lansați din nou. Dacă problema persistă, contactați-ne la support-omron.connect@eu.omron.com pentru asistență.

a.    Apăsați pe fila profil din partea inferioară a ecranului
b.    Apăsați pe pictograma setări cont afișată în partea din dreapta sus a ecranului
c.    Selectați opțiunea de ștergere a contului.

Dacă sunteți un utilizator premium cu abonamente active, asigurați-vă că anulați planul de abonament pentru a evita plata automată la fiecare reînnoire. Pentru anulare, trebuie să vizitați App Store sau Magazinul Google Play pentru a anula abonamentul.

Da, acestea pot interfera cu înregistrarea EKG. Vă rugăm să dezactivați funcționalitatea în timpul înregistrării EKG.

EKG: OMRON Complete

    o    Dacă o înregistrare EKG este întreruptă de un apel telefonic sau de o notificare prin e-mail, va trebui să o reînregistrați.
    o    Când înregistrați un EKG, nu rulați o aplicație care consumă excesiv resursele de calcul ale smartphone-ului, emite un sunet sau utilizează microfonul telefonului.
    o    Asigurați-vă că microfonul telefonului funcționează atunci când înregistrați un EKG.
    o    Asigurați-vă că monitorul EKG funcționează la înregistrarea unui EKG. 
    o    Deoarece dispozitivul EKG transferă date prin ultrasunete, vă rugăm să vă asigurați că înregistrați un EKG în timp ce sunteți așezați într-un loc liniștit. 

Datele dvs. EKG nu vor fi șterse la deconectare. Puteți șterge aplicația pentru a șterge toate datele.
Da, deși sunt foarte mici la 18 KB, EKG-urile stocate local ocupă spațiu pe telefon, ceea ce înseamnă că un singur mp3 pe dispozitivul dvs. are dimensiunea de aproximativ 250 EKG-uri.
În prezent, nu puteți schimba adresa de e-mail a contului în aplicație.

Nu va fi necesar să asociați monitorul după înlocuirea bateriilor. Pentru a seta data și ora corecte pe monitor, urmați unul dintre pașii de mai jos:
    a.    Puneți monitorul în modul de transfer apăsând butonul „Transfer” sau „Bluetooth” sau „Clock” (Ceas) pe monitor. Veți vedea un „O” intermitent pe monitor. Lansați aplicația și atingeți pictograma Sincronizare din panoul de bord pentru a efectua o sincronizare manuală a monitorului cu aplicația. Dacă sincronizarea automată este pornită, sincronizarea va începe automat la lansarea aplicației.
    b.    Puteți seta manual data și ora pe monitor. Consultați manualul de instrucțiuni despre modul de setare manuală a datei și orei pe monitor.

În cea mai recentă versiune a aplicației, rezultatele TA și EKG vor fi afișate ca asociate dacă sunt efectuate în același timp. Cu toate acestea, rezultatele migrate de la versiunile mai vechi ale aplicației Omron connect nu pot fi asociate.

Partajarea datelor, securitatea datelor, confidențialitatea, locația în aplicație

Pentru aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA pentru a partaja datele dvs. privind tensiunea arterială cu Apple Health/Google Fit/Samsung Health, Apple Health/Google Fit/Samsung Health trebuie să fie activat în aplicația OMRON connect.  

Pași pentru a activa Apple Health în aplicația OMRON Connect
1.    În aplicație, accesați „Profile” (Profil)
2.    Apăsați „App settings” (Setări aplicație)
3.    În secțiunea „Share data with other apps” (Partajare date cu alte aplicații), apăsați pe „Apple Health”.
4.    Apăsați pe „Link” (Asociere)
5.    Activați categoriile pe care doriți să le partajați și atingeți „Allow” (Permiteți).

Pași pentru a activa Google Fit în aplicația OMRON Connect
1.    În aplicație, accesați „Profile” (Profil)
2.    Apăsați „App settings” (Setări aplicație)
3.    În secțiunea „Share data with other apps” (Partajare date cu alte aplicații), apăsați pe „Google Fit”
4.    Apăsați pe „Link” (Asociere)
5.    Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta
6.    Apăsați „Allow” (Permite)

Pași pentru a activa Samsung Health în aplicația OMRON Connect
1.    În aplicație, accesați „Profile” (Profil)
2.    Apăsați „App settings” (Setări aplicație)
3.    În secțiunea „Share data with other apps” (Partajare date cu alte aplicații), apăsați pe „Samsung Health”
4.    Apăsați pe „Link” (Asociere)
5.    Activați categoriile pe care doriți să le partajați
6.    Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta dacă vi se solicită
7.    Apasă pe „Done” (Finalizat)

Rețineți că Google Fit și Samsung Health sunt disponibile numai pe telefoanele Android și nu pe iPhone.

Da. Am implementat măsuri de precauție rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm împotriva pierderii, utilizării necorespunzătoare și accesului, dezvăluirii, modificării și distrugerii neautorizate. Rețineți că, în ciuda eforturilor noastre, nicio măsură de securitate a datelor nu poate garanta securitatea. Trebuie să luați măsuri pentru a vă proteja împotriva accesului neautorizat la parola, telefonul, dispozitivul mobil și computerul dvs., printre altele, prin deconectare după utilizarea unui computer sau dispozitiv partajat, prin alegerea unei parole puternice pe care nimeni altcineva nu o cunoaște sau nu o poate ghici cu ușurință și prin păstrarea confidențialității conectării și parolei. Nu suntem responsabili pentru nicio parolă pierdută, furată sau compromisă sau pentru nicio activitate din contul dvs. prin intermediul activității neautorizate cu parolă.
Nu, nu colectăm și nu salvăm detaliile cardului dvs. de credit.

Aplicația OMRON necesită permisiuni specifice. 

Mai jos este o listă a permisiunilor necesare pentru aplicația OMRON iOS și modul în care le utilizăm:
    1.    Bluetooth: Este necesară permisiunea Bluetooth pentru a permite comunicarea cu monitoarele OMRON. 
    2.    Locație: Pentru a permite transferul de date de pe monitoarele OMRON, dispozitivele iOS au utilizat funcționalitatea iBeacon de la Apple. Pentru a o utiliza, este necesară permisiunea de localizare. 
    3.    Acces la cameră: Această permisiune este necesară deoarece aplicația vă permite să adăugați o fotografie de profil în contul dvs. Acest lucru este utilizat și atunci când adăugați imagini cu medicamente.
    4.    Acces la galeria foto: Această permisiune este necesară deoarece aplicația vă permite să adăugați o fotografie de profil în contul dvs. Acest lucru este utilizat și atunci când adăugați imagini cu medicamente.
    5.    Acces la notificarea de sistem: Această permisiune este necesară dacă utilizați HeartGuide™ și trebuie să primiți o notificare pe HeartGuide™ atunci când telefonul dvs. primește un SMS, un apel sau un e-mail.

Mai jos este o listă a permisiunilor necesare pentru aplicația OMRON Android și modul în care le utilizăm:
    1.    Locație: Această permisiune este necesară pentru asocierea dispozitivelor prin Bluetooth, care funcționează prin identificarea dispozitivelor externe din apropiere printr-o funcție de scanare.
    2.    Fotografii/multimedia/fișiere: Această permisiune este necesară deoarece aplicația vă permite să adăugați o fotografie de profil în contul dvs. Deși multimedia și fișierele sunt de obicei grupate cu fotografiile de pe dispozitivul dvs. inteligent, nu vom utiliza multimedia și fișierele dvs.
    3.    Contacte: Această permisiune este necesară dacă utilizați HeartGuide™ pentru a afișa numele persoanei de contact pe HeartGuide™ atunci când cineva sună sau trimite mesaje.
    4.    Apeluri telefonice: Această permisiune este necesară dacă utilizați HeartGuide™ pentru a trimite notificări de apel către HeartGuide™.
    5.    SMS: Această permisiune este necesară dacă utilizați HeartGuide™ pentru a citi și a primi notificări prin mesaje text (SMS) către HeartGuide™.
Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să permiteți accesul la aceste permisiuni. Dacă doriți să examinați și/sau să dezactivați unele dintre aceste permisiuni, navigați la setările dispozitivului dvs. mobil.
Rețineți că OMRON connect US/CAN/EMEA nu urmărește și nu stochează informațiile despre locația dvs.

Dacă asociați sau sincronizați monitorul cu un dispozitiv iOS/Android, este posibil să vi se solicite să porniți „serviciile de localizare”.
Google solicită accesul la serviciile de localizare pentru a efectua comunicarea prin Bluetooth. Google și-a modificat cerințele de permisiune începând cu Android OS 6.0. Drept urmare, „permisiunea pentru locație” este necesară pentru a vă sincroniza monitoarele OMRON cu dispozitivul Android. 
Pentru mai multe informații, accesați linkul de mai jos:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

Pentru iOS, este necesară permisiunea de localizare pentru a asista funcționalitatea „iBeacon” a monitoarelor pentru tensiunea arterială OMRON. Cu această capacitate, rezultatele dvs. vor fi transferate în aplicație fără a deschide aplicația. Dacă refuzați serviciile de localizare, aplicația nu va putea sincroniza datele de pe monitor.

 

Aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA necesită ca opțiunea serviciilor de localizare de pe telefonul dvs. să fie pornită pentru a efectua scanările Bluetooth cu energie scăzută necesare pentru sincronizarea monitoarelor. 
Google a adăugat cerința de permisiune pentru locație pentru a atenua îngrijorările legate de faptul că semnalizatoarele Bluetooth pot fi utilizate pentru a urmări locația dvs. fără permisiunea dvs. în timpul unei scanări Bluetooth cu energie redusă, cum ar fi scanarea necesară pentru sincronizarea monitoarelor. Dacă acordați aplicației OMRON connect US/CAN/EMEA permisiunea de a accesa locația dvs., monitorul dvs. se va putea sincroniza, dar locația dvs. nu va fi înregistrată sau urmărită de aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA.
Pentru mai multe informații despre tehnologia Bluetooth, vizitați site-ul web al Grupului de interese speciale Bluetooth la bluetooth.com.
Pentru detalii despre cerințele de permisiune Google, consultați documentul Modificări Android 6.0 de la Google:
https://developer.android.com/about/versions/marshmallow/android-6.0-changes.html#behavior-hardware-id

Caracteristici de abonament și premium

Puteți achiziționa un abonament navigând la Profile (Profil) → Premium Features (Caracteristici premium) și alegând oricare dintre opțiunile disponibile. Primele 30 de zile sunt gratuite, după care veți fi taxat pe baza abonamentului ales.
Nu, abonamentul nu va fi anulat automat. Va trebui să anulați abonamentul din aplicația sau magazinul de aplicații înainte de a șterge aplicația OMRON connect sau de a solicita ștergerea contului OMRON connect US/CAN/EMEA.
Toate punctele de recompensă nu sunt sincronizate în fundal. Deci, odată ce deschideți aplicația, datele dvs. vor fi sincronizate cu cloudul pentru calcularea punctelor de recompensă. După ce ai deschis aplicația, ar trebui să vezi punctele actualizate pentru recompensă în termen de 24 de ore.
Da, puteți schimba planul de abonament navigând la Profile (Profil) -> Premium Features (Caracteristici premium) -> Atingeți butonul „Manage my subscription” (Gestionați abonamentul meu) pentru a vedea opțiunile de abonament disponibile.
Da, puteți utiliza funcțiile premium din aplicație până la data de încheiere a abonamentului.
Nu, nu veți primi o rambursare la anularea abonamentului. Cu toate acestea, puteți continua să utilizați funcțiile premium din aplicație până la data de încheiere a abonamentului.
În situația de facturare, plățile vor apărea ca Apple sau Google.

Veți primi codul de valorificare al cardului cadou de la noreply-healthcare-EMEA@omron.com

Puteți anula planul de abonament din aplicație sau Appstore /Magazinul Google Play.
Pentru a anula din aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA:
    a.    Deschide aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA
    b.    Accesați la Profile (Profil) -> Premium Features (Caracteristici premium)
    c.    Apăsați pe butonul „Manage my subscription” (Gestionare abonament)
    d.    În secțiunea „Cancel my subscription” (Anulare abonament), apasă pe butonul „Yes” (Da)
    e.    În următoarea fereastră pop-up, apăsați pe butonul „Confirm” (Confirmare)
    f.    Veți naviga la App Store sau la Magazinul Google. Localizați aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA și anulați abonamentul


Pentru a anula din Appstore:
iOS:
    a.    Deschideți „App Store” pe telefon
    b.    Apăsați pe butonul „Profile” (Profil) din partea dreaptă sus
    c.    Apăsați pe „Subscriptions” (Abonamente)
    d.    Localizați aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA și anulați abonamentul
Dacă nu aveți acces la iPhone sau Mac, consultați linkul de mai jos despre cum să anulați abonamentul:
https://support.apple.com/en-us/HT202039

Pentru a anula din Magazinul Google Play:
Android:
    a.    Deschideți „Magazin Play” pe telefon
    b.    Apăsați pe butonul „Profile” (Profil) din partea dreaptă sus
    c.    Apăsați „Payments $ Subscriptions” (Plăți și abonamente)
    d.    Apăsați pe „Subscriptions” (Abonamente)
    e.    Localizați aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA și anulați abonamentul
Dacă nu aveți acces la telefonul Android, consultați linkul de mai jos despre cum să anulați abonamentul:
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481

Consultați politicile de rambursare pentru Apple și Google.

Apple: https://support.apple.com/en-us/HT204084
Android: https://support.google.com/googleplay/answer/2479637?hl=en

Nu, punctele dvs. de recompensă nu se vor schimba dacă ștergeți rezultatele.
Da, achiziția abonamentului dvs. actual va fi păstrată și puteți utiliza caracteristicile premium ale telefonului dvs. Android. Cu toate acestea, înainte de data de încheiere a abonamentului curent, asigurați-vă că anulați abonamentul în Apple App Store pentru a evita reînnoirea automată. După ce abonamentul curent de la Apple App Store este anulat, puteți face o achiziție nouă de pe telefonul Android și puteți continua să utilizați funcții premium. Toate datele despre medicamente, punctele de recompensă și rapoartele premium vor fi păstrate.
Da, achiziția abonamentului dvs. actual va fi păstrată și puteți utiliza caracteristicile premium ale telefonului dvs. iOS. Cu toate acestea, înainte de data de încheiere a abonamentului curent, asigurați-vă că anulați abonamentul în Magazinul Google Play pentru a evita reînnoirea automată.
Este posibil să puteți utiliza toate caracteristicile premium dacă dețineți un dispozitiv HeartGuide™. Vă veți putea bucura de servicii premium, atâta timp cât aveți acest cont în aplicația OMRON connect US/CAN/EMEA.

Caracteristică de notificare

Pentru a vă asigura că notificările sunt primite, asigurați-vă că:
    „Notifications” (Notificări) sunt activate în Profile (Profil) -> App settings (Setări aplicație) în aplicație. Pentru a face acest lucru:
    iOS:
    1.    Accesați Settings (Setări) de pe dispozitivul dvs. inteligent
    2.    Selectați aplicația „OMRON connect”
    3.    Asigurați-vă că notificările sunt pornite
    Android:
    1.    Accesați Settings (Setări) de pe dispozitivul dvs. inteligent
    2.    Asigurați-vă că notificarea pentru aplicația „OMRON connect” este pornită
    3.    Apăsați „OMRON connect”. Asigurați-vă că notificările sunt pornite

Nu puteți citi/accesa mesajele dvs. referitoare la statisticile anterioare dacă nu v-ați abonat la serviciile premium. Cu toate acestea, dacă sunteți un utilizator abonat, puteți citi mesajele referitoare la statistici din istoric navigând la ecranul de statistici din bara de meniu din partea de jos.
Puteți dezactiva notificările referitoare la statistici navigând la Profile (Profil) -> App settings (Setări aplicație) -> și oprind opțiunea „Notifications” (Notificări).

Aveţi întrebări?

Contactaţi echipa noastră de asistență.

Contactaţi-ne